Návrh vyrovnania potenciálu podľa platných STN, doplnkové pospájanie.