Návrh trafostaníc pre nové areály a nové budovy podľa požadovaného výkonu.