Návrh prípojky pre priemyselné parky, bytové komplexy, zástavby rodinných domov.