Návrh umelého osvetlenia podľa platných STN, prípadne vyšších požiadaviek klienta pomocou DIALux.