Návrh štruktúrovanej kábeláže počítačových sietí, podľa požiadaviek klienta a typov racku.