Návrh hlavných horizontálnych a stúpacích trás až po koncové prvky. Výpočet skratových odolností pomocou ecodialu.