Návrh rozvodov nízkeho napätia, video vrátnik, dorozumievacie zariadenie.