Návrh aktívnych a pasívnych bleskozvodov, výpočet rizika, výpočet bezpečnej vzdialenosti.