Návrh a výpočet areálového osvetlenia a parkovacích plôch a iluminácia objektov.